Pomembne informacije: Evropski gospodarski prostor (EGP), Združeno kraljestvo (ZK) in Švica