Viri

Infografike

Nekateri od najpomembnejših konceptov SCA PSD2, predstavljeni grafično in s primeri.

Videi

Nekateri od najpomembnejših konceptov SCA PSD2, predstavljeni grafično in z običajnimi primeri.
Image from video for Visa SCA run up plan
How merchants can provide the best customer experience under PSD2 SCA
PSD2 SCA framework for merchants
How merchants can identify transactions that don't require Strong Customer Authentication

Vodniki za uvedbo

Naši celoviti vodniki za uvedbo s podrobnim opisom zahtev in priporočil za optimiziranje SCA.

Vodniki po najboljših praksah

Smernice najboljših praks za optimizacijo procesa SCA in za zasnovo načina poziva za nemoteno izvajanje transakcij.