3-D Secure

3-D Secure je po vsem svetu sprejeta rešitev za avtentifikacijo, ki je zasnovana za varnejše transakcije e-poslovanja v realnem času.

Več podatkov. Pametnejša avtentifikacija.

Razširjen 3-D Secure 2.0 zagotavlja številne izboljšave v primerjavi z 1.0, med drugim:

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Zakaj je to pomembno

Zaradi širjenja povezanih naprav potrošniki lažje kupujejo blago in storitve, vendar to tudi predstavlja nove izzive pri spopadanju z goljufijami in zagotavljanju izkušnje na blagajni brez trenja.
Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.

Boljše ugodnosti pri avtentifikaciji za vse


Prehod na 3-D Secure 2.0

Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman looking a computer monitor.

Če želite izvedeti več o 3-D Secure, stopite v stik z vašim skrbnikom računa ali nam pošljite e-pošto