Naše investicije

Spodbujamo vse, povsod skozi znanje in orodja za usposabljanje za enakopraven dostop do zaupanih, enostavnih načinov premikanja denarja.

Partnerji in naša globalna sodelujoča skupnost

Practical Business Skills logo

Viri za finančno izobrazbo

Globalna digitalna platforma pod okriljem družbe Visa, zagotavlja brezplačne izobraževalne vire in pomoč majhnim in mikro podjetjem pri zagonu, upravljanju in širitvi poslovanja.

Women's World Banking logo

Podpora podjetjem, ki jih vodijo ženske

Partnerstvo fundacije Visa si prizadeva opolnomočiti na milijone majhnih in mikro podjetij, ki jih vodijo ženske.

Hand in Hand International logo.

Pomoč Kenijskim mikro podjetjem

Partnerstvo Vise in fundacije Hand in Hand za pomoč več kot 10.000 mikro podjetjem v Keniji, od katerih jih je 75 % v lasti žensk, pri dostopu do izobraževanja s področja poslovanja in financ ter za lažji dostop do finančnih storitev.

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Zaposleni spreminjajo svet

Družba Visa spodbuja zaposlene, da se angažirajo in so navdih, najsibo s prostovoljstvom, podporo skupnostim ali prispevki in spodbudo posameznikom.

Prostovoljski prosti čas

Zaposleni dobijo 16 ur prostega časa za prostovoljstvo.

Programi mentorstva in posojil

Mentorstvo za mala podjetja in programi posojil Kiva

Dolarji za tiste, ki delajo

Zaposleni zaslužijo 10 USD na uro prostovoljnega dela, ki jih nato prispevajo v dobrodelne namene.


Opravljanje dobrega dela

Majhna in mikro podjetja

50 M

V sklopu naših prizadevanj na področju spodbujanja digitalne enakopravnosti smo do leta 2023 zavezani zagotavljanju digitalne podpore 50 milijonom malih in mikro podjetij.

Enakopravnost in vključenost

500 M

Čeprav smo leta 2020 dosegli svoj cilj in 500 milijonom ljudi z omejenim dostopom do bank in storitev omogočili dostop do digitalnih plačilnih računov, si še naprej prizadevamo za nadaljnje izboljšave.

Skupnost

80 %

V davčnem letu 2022 kar 85 % naših zaposlenih sodeluje v programih družbe Visa, namenjenim pomoči lokalnim skupnostim.*

* Podatki ocenjeni med fiskalnim letom 2022 (FY22), ki teče od oktobra 2021 do septembra 2022

Odkrijte Visa Foundation

Visa Foundation si prizadeva podpirati vključujoča gospodarstva, v katerih lahko uspeva vsakdo in povsod.